Primăria Municipiului Craiova a pus dispoziția persoanelor fizice sau juridice serviciul online de programare depunere solicitari. Prin această modalitate, în funcție de disponibilitate, veți alege data și ora la care veți putea ajunge la sediul instituției. La un ghișeu dedicat programărilor online veți avea prioritate pentru a înregistra solicitarea dumneavoastră, limitând astfel timpul petrecut în cadrul instituției.
Recomandăm programarea on-line numai în cazul solicitărilor pentru emiterea de acte de autoritate (autorizatie de construire, certificat de urbanism, alte autorizații/acorduri, ș.a.) pentru care este necesar să prezentați pe lângă cererea tip și alte documente justificative in orginal.
Pentru petiții si alte tipuri de solicitări recomandăm utilizarea formularului de depunere on-line.
Aveți obligația de a înscrie corect toate informațiile solicitate în formular.
Lipsa documentelor necesare și nerespectarea termenelor prevăzute de lege, constituie atât condiție de fond, cât și impediment la soluționarea cererii.
Procedura de rezervare:
1. Se selectează luna dorită
2. Se selectează ziua dorită
3. Se selectează intervalul de timp disponibil pentru rezervare (culoarea verde)
4. Se introduc datele corecte de identificare ale solicitantului
5. Se răspunde corect la întrebarea de validare ”Nu sunt robot”
6. În cazul confirmării programării, vă veți prezenta la data și ora menționate în rezervare, având la dumneavoastră toate documentele necesare
7. În cazul unei erori sau indisponibilități de rezervare, se reia procedura de la punctul 1.
Notă: Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile înregistrate la maximum de rezervări.
Programarea se anulează în următoarele cazuri, urmând să efectuați o nouă înregistrare:
• neprezentarea la data și ora programării;
• se solicită altă operațiune decât cea care a fost programată;
• se prezintă altă persoană decât cea înregistrată;
Notă: Ora programării poate suferi o marjă de maximum 5 minute, în funcție de complexitatea solicitării anterioare.