R E G U L A M E N T


cu privire la programarea on-line pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate cetăţenilor români, care nu au avut niciodată domiciliul în România, ca urmare a dobândirii/redobândirii cetăţeniei, schimbării domiciliului din străinătate în România

Art. 1 Programarea în vederea obţinerii actelor de identitate se face direct pe site-ul primăriei de către persoana interesată. Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.
Art. 2 La Biroul de evidenţă a persoanelor Suceava se poate solicita obţinerea actelor de identitate de către cetăţenii care îşi stabilesc domiciliul în mun. Suceava sau în comunele arondate.
Art. 3 Programarea este gratuită şi netransmisibilă iar înainte de programare cetăţenii au obligaţia de a verifica informaţiile generale şi lista actelor necesare.
Art. 4 O programare se face pe un singur interval orar pentru obţinerea unui singur act de identitate.
Art. 5 La data programată cetăţenii au obligaţia de a prezenta toate documentele (în original şi copie) necesare soluţionării cererii.
Art. 6 Programul şi intervalul orar de primire a documentaţiilor, conform listei programărilor, este următorul:Luni – 08,30 – 14,30; Miercuri – 11,00 – 18,30; Vineri – 08,30 – 14,30 .
Art.7 Neconcordanţa dintre datele înscrise în formularul de programare (nume, prenume, CNP românesc) şi datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii, neprezentarea la data programată şi/sau lipsa actelor necesare sau dovada achitării taxelor duc la anularea rezervării şi la reluarea procedurii privind programarea.
Art. 8 NU SE ACCEPTĂ PROGRAMĂRI CARE NU CONŢIN DATELE REALE ALE TITULARULUI DE ACT.
Art. 9 În ZILELE NELUCRĂTOARE stabilite prin acte normative sau anunţate ulterior, nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul şi nu sunt valabile programările on-line.
Art. 10 Prin continuarea procedurii de programare on-line persoana este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Art. 11 După realizarea programării va fi verificată căsuţa de email; daca căsuţa este validă se va primi, la adresa de email indicată, o confirmare cu data şi ora programării.
Art. 12 Data programării şi ora sunt alocate automat de către sistem în ordinea înregistrării.

Rezervarea se poate efectua numai pentru următoarele 30 de zile calendaristice începând cu data curentă ora 8:00, în concordanță cu programul și intervalul orar de primire a documentațiilor.

Depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate cetăţenilor români