R E G U L A M E N T


cu privire la programarea on-line pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate cetăţenilor români, care nu au avut niciodată domiciliul în România, ca urmare a dobândirii/redobândirii cetăţeniei, schimbării domiciliului din străinătate în România

Art. 1 Programarea în vederea obţinerii actelor de identitate se face direct pe site-ul primăriei de către persoana interesată. Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.
Art. 2 La Serviciul de evidenţă a persoanelor Suceava se poate solicita obţinerea actelor de identitate de către cetăţenii care îşi stabilesc domiciliul în Municipiul Suceava sau comunele arondate.
Art. 3 Programarea este gratuită şi netransmisibilă iar înainte de programare cetăţenii au obligaţia de a verifica informaţiile generale şi lista actelor necesare.
Art. 4 O programare se face pe un singur interval orar pentru obţinerea unui singur act de identitate.
Art. 5 La data programată cetăţenii au obligaţia de a prezenta toate documentele (în original şi copie) necesare soluţionării cererii.
Art. 6 Programul şi intervalul orar de primire a documentaţiilor, conform listei programărilor, este următorul:Luni – 08,30 – 14,30; Miercuri – 11,00 – 18,30; Vineri – 08,30 – 14,30 .
Art.7 Neconcordanţa dintre datele înscrise în formularul de programare (nume, prenume, CNP românesc) şi datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii, neprezentarea la data programată şi/sau lipsa actelor necesare sau dovada achitării taxelor duc la anularea rezervării şi la reluarea procedurii privind programarea.
Art. 8 NU SE ACCEPTĂ PROGRAMĂRI CARE NU CONŢIN DATELE REALE ALE TITULARULUI DE ACT.
Art. 9 În ZILELE NELUCRĂTOARE stabilite prin acte normative sau anunţate ulterior, nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul şi nu sunt valabile programările on-line.
Art. 10 Prin continuarea procedurii de programare on-line solicitantii sunt de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste datele cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
Art. 11 După realizarea programării va fi verificată căsuţa de email; daca căsuţa este validă se va primi, la adresa de email indicată, o confirmare cu data şi ora programării.
Art. 12 Data programării şi ora sunt alocate automat de către sistem în ordinea înregistrării.