PROGRAMĂRI PENTRU OBŢINEREA ACTELOR DE IDENTITATE:


1.

Programări pentru depunerea cererilor în vederea eliberării actelor de identitate persoanelor care AU/AU AVUT domiciliul în România ( pentru motivele:expirare a termenului de valabilitate; implinirea varstei de 14 ani; schimbarea numelui; schimbarea domiciliului; schimbarea denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor; renumerotarea sau rearondarea imobilelor; înfiinţarea localităţilor sau străzilor; în cazul atribuirii unui nou CNP; deteriorarea, pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate; schimbarea fizionomiei; în cazul schimbării sexului; în cazul anulării; pentru preschimbarea actelor de identitate; restabilirea domiciliului în România; înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei; eliberarea cărţilor de identitate provizorii)